Friday, May 1, 2015

Sanskrit Krithis of Saint Thyagaraja

                                                      Sanskrit Krithis   of Saint Thyagaraja
                                                                Compiled   by
                                                             P.R.Ramachander
  
 
       We have with us about   700  Krithis  of Thyagaraja .  Almost all of them are written in Telugu, which is the mother tougue   of the saint . Only 40  of the available 675  Krithis   have been written in Sanskrit . They are :-
  
1. Giriraja Sutha        - Bangala
2. Janaki Ramana        - Suddha Seemanthini
3. Sudha Madhurya        - Sindhu Ramakriya
4. Naada Thanumanisam        - Siddha Ranjani
5. Sri Raghuvara Suguna        - Bhairavi
6. Samajavaragamana        - Hindolam
7. Sri Narada Naadha        - Kaanada
8. Mrudu Bhashana        - Maruva Dhanyasi
9. Sujana Jeevana        - Kamas
10.Sri Raghuvara        - Kambhoji
11.Niravathi Sukadha        - Ravichandrika
12.Sundaradara Deham        - PanthuVarali
13.Devadhi Deva Sadasiva- Sindhu Ramakriya
14.Jagadhanandha        - Naatai
15.Bale Balendhu        - RithiGowla
16.Deva Sri Tapastirtha        - Madhyamavathi
17.Mahitha Pravrutha        - Kambhoji
18.Sambho Mahadeva        - PanthuVarali
19.Ehi Trijagadeesa        - Saranga
20.Sive Pahimam                - Kalyani
21.Eesha Pahimam        - Kalyani
22,Namo  namo Raghavaya anisam  - DEsiya Thodi
23,THva dasoham  -Punnagavaralu
24.Manasa   sanchara re –Punnaga varali
25.Dheena janavana  sri Rama  -Bhoopalam
26.Pahi pahi dheena bandho  -SAurashtram
27.Bhaja Ramam  sathatham  -Huseni
28.Sundara   Dasaratha Nandana    -kapi
29.Rama yeva daivatham -Balahamsa
30.Paripalaya Dasarathe –Sankara bharanam
31.Sri Raghu vara   Dasarathe  -SAnkarabharana,
32.Pahi Ramachandra Palitha-Sankarabharanam
33.Gatha mohasritha  - SAnkarabharanam
34.Vara leelaa , ghaana leela   SAnkarabharanam
35.Sri Rama Rama  jagathaa   -Poorna chandrika
36.Palaya Sri Raghu veera –Deva gandhari
37.Pahi   paramathma  sathatham  - varali
38.Pahi  Rama dhootha  Jagatprana-Vasantha Varali
39.Jaya Mangalam   Nithya Shubha mangalam-Gantaa
40.Ksheera   sagara vihara  -Ananda BHairavi


No comments:

Post a Comment