Tuesday, April 23, 2024

அம்மையார் ஐக்கியம் Ammayaar Ikkiyam

 அம்மையார் ஐக்கியம்

Ammayaar  Ikkiyam

Merging  of  Karikkal  Ammayar

 

( A song  about  Karaikkal ammayar)

 

Translated by

P.R.Ramachander

 


பல்லவி

Pallavi

 

கருணை வடிவமான காரைக்கால் அம்மையே

மாங்கனியினால் அருள் பெற்ற

புனிதவதி தாயே

 

Karunai  vadivamaana Karaikkal  Ammaye

Mamkaniyinaal arul pethra

Punithhavathi thaaye

 

Oh Karaikkal amma who is  like  the form of mercy

Oh mother Punithavathi(form of purity)

Who got blessed by a mango fruit

 

அனுபல்லவி

Anupallavi

 

தனதத்தர் தர்மவதியின்

தவத்தினில் அவதரித்தாய்

தரணியில் சிவ பூஜை

தன்னையே நினைத்திருந்தாய்

(கருணை)

 

Dhanadathar  , dharmavathiyin

Thavathil   avatharithai

Daraniyil   Shiva  poojai

Thannaye ninaithirunthai(Karunai)

 

You were born in the penance

Of Dharma Datha   and dharmavathi

In the world, you were,

Always  thinking  of worship  of Lord Shiva

 

சரணம்

Charanam

 

பரமதத்தனை மணந்து

பாங்குடன் இல்லறமும்

அடியவர் பூஜையும்

குறைவின்றி நினைத்திருந்தாய்

மாய வேடம் அணிந்த

மகேசனை உணராமல்

நாயகன் தந்த இரு

கனிகளில் ஒன்றளித்தாய்

(கருணை)

 

Parama dathanai  Mananthu

Paangudan illaramum

Adiyavar  Poojayum

Kurayindri ninaithirunthai

Maya vedam  anintha

Mahesanai  unaramal

Nayakan thantha iru

Kanikalil ondralithai(Karunai)

 

You married  Parama Datha

And always  thought of proper married life

And worship of divine souls

And  carried  them without  any problem

Without realizing  it is God Shiva

You gave the poor man   one fruit

Out of the  two given by your lord(Karunai)

 

வறியவர் அகலவும்

துணைவரும் வந்தார்

அறுசுவை உணவுடன்

ஒரு கனியை படைத்தாய்

பிறிதொன்றையும் கேட்க

பேதையாகி நின்றாய்

மறையவனை தொழுது

மாங்கனியை பெற்றாய்

(கருணை)

 

Variyavar  akalavum

Thunaivar  vanthar

Aru suvai  unavudan

Oru  kaniyai padaithai

Pirithondrayum  ketkka

Pedhayaki  nindrai

Marayavanai  thozhuthu

Mankaniyai  petrai (Karunai)

 

When the poor man left

Your  husband came

With six different  tastes

You cooked  the one fruit

When he asked about other one

You stood not knowing anything

Saluting the  God ,

You got the  other mango fruit (karunai)

 

 

கணவரும் திகைத்தார்

கடவுளே நீ என்று

மனம் நடுங்கி விரைந்து

மதுரையை அடைந்தாய்

நாதனை தேடி தேடி

தேய் நிலவாக ஆனாய்

மதுரையிலே கண்டாய்

மனம் மயங்கி நின்றாய்

( கருணை)

 

Kanavarum thigaithar,

Kadavule nee yendru

Manam nadungi  virainthu

Madurayai  adainthai

Nadhanai  thedi thedi

Thei  nilavaaka aanaai

Madurayil kandai

 

The husband   was baffled

Thinking that  you are  god yourself

With a shivering mind , speedily

You  reached Madurai

Searching and searching  for the lord

You became like  moon’s crescent

And  you saw  madurai

 

கணவனும் மனைவியும்

குழந்தையுடன் விரைந்து

காலில் பணிந்தனர்

காத்தருள்வாய் என்று

கணத்தினிலே ஊனை

கரைத்து என்புருவானாய்

காலின்றி சிரசினால்

கடந்து கைலை அடைந்தாய்

( கருணை)

 

Kanavanum manaiviyum

Kuzhanthayudan virainthu

Kalil paninthanar

Kathu arulvai  yendra

 kanathile oonai 

Karaithu yenpuruvanai

Kalindri  sirassinaal

Kaddanthu kailai adainthai

 

The husband and wife

Along with child cme fast

At the instant  when you said

Please protect me,

Mixing all  your flesh ,

You became  form of bones

Without hands by the head

You crossed and reached  Kailasa

Tuesday, November 14, 2023

A tamil song on sri Maha Periyava

ஶ்ரீ மஹா பெரியவா மீது ஓர் தமிழ்ப் பாடல்

A  tamil song  on sri Maha Periyava

 

Translated by

P.R.Ramachander

 

ராகம்...வசந்தா  Ragam Vasantha

தாளம்...ஆதி  ThalamAAdhi

 

பல்லவி

நெஞ்சமெனும் கோவிலில் அமர்ந்திடுவாய்

துஞ்சாமல் செயல் புரிய அருளிடுவாய்

 

Pallavi


Nenjam  yenum kovilil  amarthiduvai

THunjamal cheyal  puriya aruliduvai

 

Please sit   in the temple of mind

And bless so that job is done  fully awake

 

அனுபல்லவி

தஞ்சமென வருவோரை காத்திடுவாய்

அஞ்சாமல் வாழ ஞானம் தந்திடுவாய்

( நெஞ்சமெனும் )

 

Anuallavi

Thanjamena varuvorai  kaathiduvai

Anjaamal  Vaazha jnanam thanthiduvai

 

Please prorect those  who come  to surrender

Please   give boon to live   without fear

 

சரணம்

சேயென கருதி காத்திடுவாய்

தாயாய் தந்தையாய் இருந்திடுவாய்

கடைக் கண்ணால் நோக்கிடுவாய்

தடைகளை முற்றும் தகர்த்திடுவாய்

( நெஞ்சமெனும் )

 

Charanam

Cheyena  karuthi  kaathiduvaai

Thaayaai thanthayai  irunthiduvaai

Kadai  kannaal  nokkiduvai

Thadaikalai muthrum  Thakarthiduvai (nenjamenum)

 

Protect me  thinking I  am your child

Please be  a mother  and father

Please look with the corner  of your eye

Please completely destroy the  impediments (Nenjamenum)

 

சுற்றம் வளம் பெற அருள் புரிவாய்

கற்றவர் உறவு தந்திடுவாய்

குற்றம் அறுத்து களைந்திடுவாய்

நற்கதி என்றும் நல்கிடுவாய்

( நெஞ்சமெனும் )

 

Chutram valam  pera  arul purivai

Kathravar  uravu  thanthiduvai

Kuthram   aruthu   kalainthiduvai

Nar gathi   yendrum  nalgiduvai  (Nenjamenum)

 

Please bless  that  myrelations become prosperous

Please grant relation of wise  people

Please cut and and throw away mistakes

Please give  good future  always  (nenjamenum

 

https://youtu.be/0E-6BC58_bA?si=jX9sq8Ojl-lBehjE

 

 

Friday, November 3, 2023

Saranam prapadhyeham

Saranam prapadhyeham

 

By

Puthucode Krishna murthy

 

Translated  By

P.R.Ramachander

 


Pallavi

Saranam prapadhyeham, durgaam devim  anisam

 

I always  surrender  to Goddess Durga

 

Anupallavi

Karunamrutha kadakshineem  tharunambudha sama venim

Aruna bimba  phaladharim, Aasritha  jana shubhakarim

 

She who looks with nectar like mercy, who has black braids similar to young black cloud

She who has forehead  like red crescent, She who does  good to those  who depend on her

 

Charanam

SAranagatha sarvalayaaya vipadh unmoolana karanaam

Harina anga madhapaha nirupama sundara  vadhanaam

Vara  Naradha, kalsodhbhava, sura nayaka nutha charanaam

Dharani sutha, parilalitha, noothana  pura nija sadhanaam.

 

She who removes dangers in all places  to those who surrender to her

She who has matchable pretty face which  is similar to limbs of deer

Whose feet is prayed to by  blessed Narada, Agasthya and Indra

Who lives in a pretty dwelling in a city blessed  by Lakshmi

Durge namo BHavani

Durge  namo BHavani

 

By

Puthucode  Krishnamurthy

 

Translated  by

P.R.Ramachander

 


Ragam Shuddha Dhanyasi

Thalam Roopakam

 

Pallavi

Durge namo bhavani,

Dusthara  bhavabdhi  tharini         

 

Oh Durga , Oh Bhavani  salutations

She who makes us  cross  difficult  ocean of fate

 

Anupallavi

Bhargava  nandane kshethra pradhana  para devathe

SAnkha chakra gadhaadhethi mudhritha kara chathushtaye

 

She who is important  goddess  of land of Parasurama(kerala)

She who holds  in her four hands Conch mace and chakra

                                                                                                                                          

Charanam

Nela kanta dhayithe, neela varna hari  sahaje

Neelothpala  nethre, nirupama sundara  gaathre,

Neela neeradha suka chethani, nitila shobitha thilake,

NIkhila bhuvana mathruke, nirmala nava purambike

 

Wife of Lord Shiva, sister  of the  blue colour Vishnu

Who  has blue  coloured eyes, Who has body of matchless beauty

Who has splendor  of blue lotus, Who has long shining  THilaka,

Who is mother  of all universe,And the ambika of pure  Puthucode(nava puram)

Mangalamoorthiyaam

Mangalamoorthiyaam

 

By

Puthkode Krishnamurthy

 

Translated by

P.R.Ramachander

 


Ragam Chenchurutti

Thalam Misrachapu

 

Pallavi

Mangala moorthiyaam   maaruthalayasenain

Malaradi  paniyukil Malakannedum  Manasa

 

The flower like feet  of the auspicious God,

Of Guruvayur, if we bow, the troubles would get removed oh friend

 

Anupallavi

Sanga heenaraam sadhu hrudhaya then nukarum

Madhu karanaam madhavan baktha vathsalan aaJaga

 

He who tastes the honey like heart  of lonely people

Is Madhava  who is sweet like honey, the friend of devotee, this worlds

 

Charanam

1.Peethambramaniyum, neelambu shyamalan

Chetho haramaam Murali vadhana lolan, gopalan

 

He who is black like rich cloud  who wears yellow silk

He  who is mad at playing the bewitching flute , the gopala

 

2.Sankha chakra gadha padhma dhara  kripa sagaran

Pinchama krutha chikuran, punchiri  thookum  sasi vadhanan

 

He who is ocean of mercy who holds, conch , wheel , mace and lotus

He whose  hair  is  tied above, The moon faced one who showers smiles

 

3.Gala  shobhitha  kausthbhavum, sree vathsangitha  Maarvil

Vana malayum   aninju vilangeedum vanajakshan

 

He whose neck shines  with Kausthubha gem, whose chest has  sri vathsa

Who wears  forest  garland is  the lotus eyed one who shines with all these

 

Rajatha giri nivasanaam

Rajatha giri  nivasanaam

 

By

Puthucode  Krishnamurthy

 

Translated by

P.R.Ramchander

 


Ragam Sankarabharanam

THalam Roopakam

 

Pallavi

Rajatha giri nivasanaam sri sankran adi,

Pani manasa

 

Oh devotee , bow to the feet  of Sankara

Who lives  on the silver  mountain

 

Anupallavi

Ajayya Hari,  sura pathi muneendrarellam vanangum, gauri  ramana

 

Oh  Huband of Gauri  who is saluted ny

The Hari  who cannot be defeated , the indra and the great  sages

 

Charanam

1.Oru thulli neerabhishekavum , oru vilwa darparchanayum,

Karuthodu cheikil  anneram , yellam arulum aasuthoshan

 

If we do with interest, one  drop of water  as abhisheks,and leaf of Vilwa as worship

Then that  easily  pleased one  would bless with every thing

 

2.Shubham tharum  shiva namam, smarana  cheyyil anavaratham

Saphalamayirikkum , avar  janmam , sadhyamatham ithennu  unarnnu

The name of Shiva if chanted always will do good

Their life  would be fruitful, understanding that  it is possible

Sambho, Mahadeva

Sambho, Mahadeva

 

By

Puthucode  Krishna murthy

 

Translated by

P.R.Ramachander

 


Ragam Nadhanama Kriya

Thalam MIsra chapu

 

Pallavi

Sambho, mahadeva, sankaraa  yennu sadhaa

Padiduvai , rasane, papangal  aganedum

 

Oh Sambhu , Oh Mahadeva, Oh Sankara , like this always

You please sing, the sins  would go away

 

Anupallavi

Amboruha bhavanum , aravindha nabhanum

Amaraadhipanum, muneeswararum  paniyum shivane

 

Of Shiva saluted  by God born in lotus, god with lotus  on his belly button

The  king of devas and god like sages.

 

Charanam

Chinthambudha patalam neengi, chith ambare

Santhi chandrodhayam, kanumaaraayidum

Mandhakinee dharaa, chandhomayaa kaara,

Mathanga mukha skandha thathaa, gauri nadhaa sjambho

 

The dark screen  worry would go away,and  in divine sky

The  moon of peace   would  rise and  would become  visible

Oh lord who wears  Ganges   and  the moon rise

Father of elephant faced one  and Skanda, Oh lord of Gauri , oh Shambu